Täckating på Bottarve 1986, foto.

Täckating på Bottarve 1986, foto.

Täckating på Bottarve 1986, foto.

Täckating på Bottarve 1986.
Täckating på Bottarve 1986.
Täckating på Bottarve 1986.
Täckating på Bottarve 1986.