Flygfoto från början av 1950-talet.

Flygfoto från början av 1950-talet.

Flygfoto från början av 1950-talet.

Skärmklipp